Projecten

Nieuw hoofdkwartier van het Brusselse Franstalige parlement

Projecten

Nieuw hoofdkwartier van het Brusselse Franstalige parlement

Missie

 • Bouw van een kantoorgebouw

LOCATIE

BRUSSEL, BELGIË

OPPERVLAKTE

4.000m2

KLANT

REGIONAAL PARLEMENT VAN BRUSSEL

BUDGET

6.8 Miljoen €

DATUM

2008-2013

Voorlopige fase

 • Opstellen van lasten boek voor de ontwerpers
 • Hulp bij het selecteren van de ontwerpers
 • Verslag van de gegunde opdracht

Studiefase

 • Bijstand bij opdrachtgeving
 • Studie management
 • Uitwerking en controle van de budgetten (begrotingen)
 • Bijstand bij het opstellen van administratieve clausules

Selectie van aannemers

 • Organisatie van aanbestedingen volgens de regels voor openbare aanbestedingen
 • Vergelijking & Analyse van de Offertes
 • Opstellen van de verslagen van de gunning van de opdracht

Werkfase

 • Bijstand bij opdrachtgeving
 • Project management
 • Coördinatie van de ontwerpers
 • Besturing en opvolging werzaamheden
 • Quantity Surveyor