Architect

Eva Van Craenenbroeck

BIOGRAFIE

Titularis van een diploma in de architectuur en drietalig (Frans, Nederlands en Engels), Eva heeft professionele ervaring opgedaan in het ontwerp en de supervisie van middelgrote en grote vastgoedprojecten, alsook in renovatie en bouw op kleinere schaal.

Eva heeft een bijzondere belangstelling ontwikkeld voor stedelijke architectuur, de structuur van een stad en de plaats van de mens in de het stedelijk netwerk.

In dit kader heeft zij de gelegenheid gehad deel te nemen aan studies in Colombo (Sri Lanka), New York (VS) en Brussel.

Haar gevoel voor observatie en haar analytische geest stellen haar in staat om tijdens de ontwikkeling van een project de prioriteiten te stellen en op een efficiënte manier te werk te gaan.